Ler mer for et veldig godt tilbud på avfallshåndtering for våre medlemmer!

Vi vil med dette tilbudet signalisere at vi virkelig ønsker å bistå KIV i forbindelse med all avfallshåndtering ved butikker og annen næring i Vennesla. Vi ønsker sammen med bedrifter og annet å oppnå en god og rasjonell løsning.

Peter Løvaas er en aktør som håndterer alt innen avfallshåndtering, samt krantjenester. For KIV vil alle våre tjenester være tilgjengelig til enhver tid.
Det kan være container, dunkrenovasjon og alt innen krantjenester.

Alle nye kunder vil få dunker og utstyr utplassert etter eget ønske, og etter tømming vil utstyret settes på plass der det hører hjemme. Med andre ord ingen krav til utplassering på tømmedag o.l. Det fikser vi !

Peter Løvaas vil til enhver tid holde KIV opplyst på endringer i forhold til avfallshåndtering, og om prisene endrer seg opp eller ned vil det opplyses om det.

Det legges opp til fastekjøredager på de ulike fraksjoner, og her kan man endre antallet dunker betraktelig da vi kan være i Vennesla opp mot 3 dager i uken. Prisene er en tømmepris, leiepris og vektgebyr.

Prisene er kun til medlemmer av KIV, og er eks mva.

Utstyr Oppdrag Pris
1000 L dunk Tømming 90
660 L dunk Tømming 80
240 L dunk Tømming 60
8 m3 cont Tømming 680
Restavfall Tonn 1250
Papp/papir Tonn -100
Matavfall Tonn 1000
Plastfolie i Sekker Stk 15
Leie 1000 L Mnd 50
Leie 660 L Mnd 40
Leie 240 L Mnd 20
Leie 8 m3 Mnd 180

Ragnar Suggelia
950 20 310