Kjøp i Vennesla har tre hovedoppgaver

 • Være talerør og ansiktet utad for Venneslas næringsliv
 • Jobbe for at rammebetingelsene for næringslivet er best mulig
 • Skape arenaer hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig og sosialt påfyll

Kjøp i Vennesla skal være et levende forum for bygdas næringsliv. Vi har gjort avtaler med den politiske og administrative ledelsen i kommunen om jevnlige møter der vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med innspill om forbedringer og ønsker. Alle medlemmer vil gjennom nyhetsbrev bli oppdatert på nyheter og utvikling i foreningen og i kommunen.

8 gode grunner til å bli medlem

 • Mulighet til å utøve næringspolitisk innflytelse
 • Tilgang til et spennende nettverk
 • Synliggjøring av egen bedrift og bransje gjennom kontakt med media og nettportal
 • Kompetanseheving gjennom møter, kurs og nettverk
 • Møtested på tvers av bransjer
 • Bidra til vekst og utvikling av hele Vennesla samfunnet
 • Være pådriver for tilretteleggelse av nyetableringer og innovasjon
 • Få tilgang på gode fordelsavtaler

Klikk her for prismatrise

Innmeldingsskjema


Må fylles utMå fylles ut